Skok na obsah stranky, Hlavná stranka, Mapa webu, Hlavné menu

Klienti

Komerčný sektor

Internetové služby

WDT s.r.o.

WDT s.r.o.

V spoločnosti OldanyGroup s.r.o. sme našli partnera, ktorý svojím profesionálnym postojom naplnil naše očakávania.

Jaroslav Krause, riaditeľ

Cognito.CZ, s.r.o.

Cognito.CZ, s.r.o.

OldanyGroup je už niekoľko rokov našim preferovaným a spoľahlivým partnerom v dodávkach služieb a tovaru. Vždy pre nás nájde také riešenie, ktoré presne zodpovedá našim potrebám. Vďaka tejto spolupráci viem, že sa o chod IT nemusím starať, pretože je stopercentne zaistený.

Jan Janča, výkonný riaditeľ

Český server.cz s.r.o.

Pred dvoma rokmi som musel vyriešiť voľbu či nájsť a zamestnať administrátora alebo svoje firemné servery zveriť do správy odbornej spoločnosti. Zvíťazila voľba spoločnosti OldanyGroup. Už čoskoro sa ukázalo, že to bol krok správnym smerom. Vďaka OldanyGroup sa nám podarilo prejsť na stabilnejší virtuálnu infraštruktúru a minimalizovať výpadky našich systémov. Z ich činnosti je čitateľná vysoká odbornosť, záujem o tento odbor a chuť pracovať. Dnes je spoločnosť OldanyGroup našim dôležitým partnerom, ktorý 365 dní v roku zaisťuje bezproblémových chod nášho hardvéru aj softvéru, ktorý využíva viac ako 1000 našich klientov.

Lukáš Toman

Software

QCM s.r.o.

OldanyGroup nám už v minulosti dodala softvér pre našich zákazníkov, teraz sme komunikáciu obnovili dopytom softvér VMware. Na prvej schôdzke mi boli zodpovedané všetky otázky, na ktoré som sa pýtal, čo sa mi u ostatných dodávateľov nestáva. Na základe toho sme okrem realizácie samotného nákupu licencií, začali spoluprácu v oblasti konzultácií k virtuálnej infraštruktúre a riešením výkoného diskového poľa, ktorá prebieha úplne podľa mojich predstáv.

Jaroslav Slezák, vedúci technického oddelenia

MoroSystems s.r.o.

Pre nás i našich zákazníkov je kľúčové, aby naše serverové systémy boli stále dostupné av prípade nečakaných udalostí bol niekto, kto problém okamžite odstráni. Ten niekto je pre nás spoločnosť OldanyGroup a jej tím špecialistov na správu operačných systémov. V našom prostredí máme ako systémy Windows, tak Linux a beží na nich rozmanité aplikácie od mailových služieb, až po veľké aplikačné a databázové servery. Nikdy sa nám nestalo, že by si OldanyGroup nevedela s niektorým systémom rady. Som rád, že sme našli partnera na takto kľúčovú úlohu pre naše podnikanie.

Mgr. Tomáš Páral, konateľ

Poradenské, daňové a právne služby

Haglley Corporation s.r.o.

Haglley Corporation s.r.o.

Riešenie dodané spoločnosťou OldanyGroup nám zabezpečilo väčšiu efektivitu a flexibilitu správy našej serverovej infraštruktúry. My sa teraz môžeme naplno venovať svojmu odboru podnikania. Spoločnosť OldanyGroup sa ukázala ako silný partner v oblasti virtualizácie, migrácie existujúcej infraštruktúry do virtuálnej a v jej kompletné správe.

Lukáš Havlík, výkonný riaditeľ

Vladimír Lein - DOS

Vladimír Lein - DOS

Do doby, než sme začali spolupracovať so spoločnosťou OldanyGroup, sme sa veľmi často stretávali s problémami na našich systémoch. To všetko je teraz minulosťou, pretože všetku zodpovednosť za naše IT prevzala OldanyGroup a stala sa tak naším strategickým partnerom, ktorý bez výhrad napĺňa naše predstavy o fungovaní takejto spolupráce. Vďaka nim dnes vieme, čo je to virtualizácia a čo všetko dokáže. Navyše prepojením pobočiek do VPN sme mohli centralizovať naše systémy do jedného datacentra, čo nám pomohlo zjednodušiť a zefektívniť celú IT infraštruktúru.

Mgr. Vladimír Lein, MBA, majiteľ

Medicína a farmácia

Pears Health Cyber, s. r. o.

Spoločnosť OldanyGroup pre nás spravuje systémy už od roku 2005 a naša spolupráca bola vždy bezproblémová. Naša serverová virtuálná infraštruktúra je pre naše podnikanie kľúčová a akýkoľvek hoci najmenší výpadok pre nás znamená citeľné straty. Z toho dôvodu je pre nás dôležité mať partnera, ktorý sa o všetko postará. Týmto partnerom je pre nás spoločnosť OldanyGroup, ktorá svojím proaktívnym, profesionálnym a inovatívnym (ako sami hovoria) prístupom a komunikácií vie zaistiť nepretržitý chod našich systémov, veľmi pružne reagovať na náhodné udalosti a najmä nám vždy odporučiť riešenia, ktoré pre nás budú funkčné a spoľahlivá . OldanyGroup je naším kľúčovým dodávateľom služieb, vďaka ktorému môžeme aj my našu zákazníkom ponúkať vysoký štandard.

Mgr. Tomáš Hajdin, IT manager

Generi Biotech s.r.o.

Spolupráca so spoločnosťou OldanyGroup je z našej strany hodnotená ako veľmi dobrá. Už prvý kontakt, ktorý sme mali s OldanyGroup, bol veľmi pozitívny, pretože ich ponuka podaná v rámci verejného výberového konania bola úplne bezchybná, ako po administratívne, tak technickej stránke. A tak pokračoval aj celý projekt od dodávky tovaru, až po implementáciu. Ja osobne aj IT tím sme s celým riešením veľmi spokojní a ďalšia spolupráca prebieha k spokojnosti všetkých.

Radovan Haluza, konateľ spoločnosti

Ostatné

Alltoys s.r.o.

Už na prvej schôdzke nám spoločnosť OldanyGroup dokázala, že rozumie tomu, čo robí. Na základe úvodnej konzultácie sme tak od nich objednali ako softvér, tak implementačné práce. Celý projekt implementácie zdieľanej virtuálnej infraštruktúry prebehol úplne bez problémov a na OldanyGroup sa obrátim kedykoľvek budem opäť potrebovať niečo prekonzultovať alebo urobiť.

Pavel Bašista, IT manager

Czech News Center a.s.

Pri spolupráci s OldanyGroup sme si zvykli na proaktívnu komunikáciu a spoľahlivosť. Dokázali nám ponúknuť riešenie, ktoré sme potrebovali, a nie, ktoré by bolo najlepšie pre nich nám predať.

Jan Kratochvíl, sieťový špecialista

Třídič s.r.o.

Spoločnosť OldanyGroup sme si vybrali pre realizáciu projektu virtualizácie našej infraštruktúry, pretože zo všetkých ponúk práve tá ich spĺňala najlepšie naše požiadavky. Navyše ma zaujal ich aktívny prístup k vzájomnej komunikácii a odbornosť pri riešení technických otázok. Dodávka tovaru i celá implementácia projektu prebehla bez akéhokoľvek problému. Aj po dokončení a odovzdaní projektu mi vyšli maximálne v ústrety, keď bolo treba ešte niekde niečo upraviť a nastaviť. Je dobré vedieť, že sa máme na koho obrátiť, ak nastane situácia, že si nebudeme vedieť s niečím rady.

Mgr. Ondřej Mikulica, IT manažér

Block a.s.

Keď sme vyberali dodávateľa pre komplexnú dodávku hardware, software a služieb pre virtualizáciu našej infraštruktúry, bola spoločnosť OldanyGroup posledná, ktorú sme oslovili, pretože sa nám ponúkané riešenia ostatných dodávateľov zdala predražená a zaujímal nás aj další názor. Dobre sme urobili, keď sme po starostlivom zvážení ako dodávateľa vybrali práve OldanyGroup. Celý projekt prebehol absolútne bezchybne, pričom som musel osobne vedenie spoločnosti potvrdiť, že ideme na novej infraštruktúre, pretože používatelia skrátka nič nepoznali.

Bc. Zdeněk Horák, správca IT

Plzeňská teplárenská a.s.

Pružná, jasná a relevantná, tak by som charakterizoval komunikáciu pri spolupráci s OldanyGroup. Produkt, ktorý nám ponúkli a následne dodali je naozaj taký, ako bol prezentovaný, keď sme o ňom s OldanyGroup rokovali. OldanyGroup spĺňa moje predstavy o tom, ako by mala dodávateľská firma so zákazníkom jednať.

Otakar Šrámek, vedúci IT

Školstvo

SOŠP a SOUS Hranice

SOŠP a SOUS Hranice

So spoločnosťou OldanyGroup spolupracujem už od roku 2008 a vďaka spoločnému úsiliu mala naša škola ako prvá v ČR implementácii virtuálnej desktopové infraštruktúry. Od tej doby sme previedli všetky agendy školy do virtuálnej infraštruktúry, výhody virtualizácie využívame hlavne pri zabezpečovaní výučby, v ktorej dáva využívanie virtuálnych staníc oveľa širšie možnosti a zjednodušenú správu. V OldanyGroup som našiel partnera, ktorý sa dokonale orientuje v oblasti virtualizácie a správy operačných systémov. Na ich strane výborne nastavené procesy zaisťujú, že sa nikdy nestalo, že by niektoré z mojich požiadaviek zapadol, naopak býva väčšinou vybaveny skôr ako by som očakával. Ako najväčší devízu našej spolupráce by som vyzdvihol to, že mi vie vždy dobre poradiť ako v oblasti virtuálnej infraštruktúry, tak iv oblasti smerovania ďalšieho rozvoja ICT na škole. Verím, že sa naša spolupráca bude naďalej rozvíjať.

Petr Škrabal, správca ICT, učiteľ

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Spoločnosť OldanyGroup sme oslovili najmä preto, že sme na ne získali dobré referencie od existujúcich zákazníkov z oblasti školstva. To, že sa jedná o skúsených odborníkov sa nám potvrdilo už pri prvej schôdzke, kde nám vysvetlili všetky pre a proti nami dopytovaného riešenia a poradili nám, akým smerom sa uberať. Celý projekt je zatiaľ v štádiu príprav, ale sme presvedčení, že OldanyGroup pre nás je tým správnym partnerom. O ich kompetencii v oblasti virtualizácie desktopov jasne hovorí aj ich vlastné riešenie tenkého klienta TiCtOG.

Roman Vencl

Gymnázium a SOŠ Nový Jičín

Spolupráca so spoločnosťou OldanyGroup bola zahájená vďaka dobrým referenciám, ktoré sme na ňu získali od existujúcich zákazníkov a vďaka referenčnému projektu. Pri realizácii projektu virtualizácie desktopov v našej organizácii sme sa presvedčili o tom, že OldanyGroup dobre vie, čo robí a že si dokáže poradiť aj pri neštandardných situáciách. Naša spolupráca ďalej pokračuje a OldanyGroup má u nás pozíciu preferovaného partnera v oblasti IT služieb.

Radovan Jansa, správca IT

Verejný sektor

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

Projekt virtualizácie infraštruktúry sa u nás riešil dlhšiu dobu. Spoločnosť OldanyGroup sa pred aj po implementácii ukázala ako vysoko odborný partner, ktorý vždy dokázal odpovedať na všetky moje otázky a reagovať na jednotlivé požiadavky. Je mi potešením spolupracovať s takto dobre komunikujúcimi obchodnými partnermi.

Ing. Dan Horáček, systémový inžinier

Krkonošský národní park

Pri výbere vhodného zálohovacieho riešenia som narazil aj na spoločnosť OldanyGroup, ktorá ponúka produkty Veeam. Bol som milo prekvapený, pretože som už v prvom telefóne dostal všetky potrebné informácie pre rozhodnutia a zároveň aj odporúčania k zakúpeniu softvér vo výhodnom balíčku, o ktorom som predtým nevedel. Od tej doby sme so spoločnosťou OldanyGroup v kontakte, pretože nás okrem výborné a rýchle komunikácie zaujalo aj ich riešenie tenkého klienta TiCtOG.

Radek Hofman, správca ICT

Statutární město Děčín

Z dôvodu nevyhovujúceho stavu zálohovania virtuálnej infraštruktúry sme poptali spoločnosť OldanyGroup, aby nám s týmto problémom pomohla. Na základe konzultácií, ktoré nám k tejto problematike poskytli a ponuky produktu Veeam, sme toto riešenie naimplementovala. Som úplne spokojný, ako sa spoluprácou s OldanyGroup, tak produktom, ktorý nám odporučili.

Marián Kubinec, správca technologického centra

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Dodávka tovaru aj implementácia zálohovacieho software do našej infraštruktúry prebehla veľmi rýchlo a profesionálne. Od doby, čo sme s OldanyGroup začali spolupracovať, viem na koho sa vždy obrátiť, ak potrebujem relevantné informácie v oblasti virtuálnej infraštruktúry a jej správy.

Ing. Ondřej Samek, vedúci odboru informatiky

Okresní soud v Trutnově

Spoločnosť OldanyGroup hodnotím ako veľmi spoľahlivého a odborného dodávateľa. Naša spolupráca nie je nijako intenzívne, ale ak som mal nejakú otázku alebo požiadavku, vždy mi ochotne vyhoveli a poradili. Som zároveň veľmi spokojný so softvérom, ktorý mi na základe ich odporúčaní dodali a ktorý denne používam pre zálohovanie našej virtuálnej infraštruktúry.

Ing. Roman Týfa, informatik

  • Promo akcie

  • Kontaktná osoba

    Jaroslav Prodělal

    Jaroslav Prodělal


    tel.:+421 2 202 502 77

  • Zdieľať

Používame technológie spoločností: WMWARE Partner VEEAM Gold Pro Partner DELL Partner Direct IBM Business Partner Microsoft Small Business Specialist HP Aruba

Užívaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookies. Viac informácií